Cà Phê pha phin túi 500g

60.000 50.000

sản phẩm được mix với nhiều loại cà phê khác nhau như Trung Nguyên, Quỳnh Anh vầ nhiều loại cà phê khác giúp mang lại cho khách hàng của Mixed-coffee có được trải nghiệm sử dụng sản phẩm cà phê thơm ngon đậm vị nhát

Một lần nữa MIxed xin cảm ơn tất các khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm của Mixed.

Danh mục: